Louis ALIOT : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Niezrzeszeni
 • 15-06-2015 / 20-07-2017 : Grupa Europa Narodów i Wolności - Członek

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 20-07-2017 : Front national (Francja)

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rozwoju
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 14-07-2014 / 20-07-2017 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 16-07-2014 / 20-07-2017 : Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE
 • 19-01-2017 / 20-07-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19-01-2017 / 20-07-2017 : Komisja Rozwoju

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
 • 25-06-2015 / 27-07-2015 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 27-07-2015 / 20-07-2017 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie walki z korupcją i działań następczych w związku z rezolucją komisji CRIM  
- DEVE_AD(2016)575224 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie sektora owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r.  
- CONT_AD(2015)544264 -  
-
CONT 
OPINIA w sprawie perspektyw przemysłu mleczarskiego UE – przegląd wdrożenia pakietu mlecznego  
- CONT_AD(2015)541466 -  
-
CONT 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa) FR  
 

Le fonds d’ajustement à la mondialisation a été créé pour venir en aide aux travailleurs souffrant des conséquences de la mondialisation.
La mobilisation de 2,65 millions d’euros est demandée ici pour permettre la réintégration sur le marché du travail de 821 travailleurs licenciés par Nokia en Finlande dans la région d’Helsinki.
Je me positionne en faveur de cette aide à la réintegration de ces travailleurs qui subissent en réalité les conséquences désastreuses des politiques économiques européennes. J’ai donc voté pour ce texte.

Uruchomienie w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (A8-0171/2017 - Claude Moraes) FR  
 

Ce texte vise à autoriser la Croatie à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel, aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules. J'ai voté contre car nous sommes opposés à un échange systématique de données à caractère personnel.

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie bawełna GHB119 (B8-0293/2017) FR  
 

J’ai voté en faveur de cette objection car elle vise à protéger la santé et les intérêts des consommateurs en s’opposant à l’autorisation d’importations des produits du coton génétiquement modifié GHB119. Une éventuelle importation de ces produits encouragerait l’utilisation d’herbicides à base de glufosinate auquel le GHB119 est résistant. Les États membres ont par ailleurs rappelé que le glufosinate est aujourd’hui classé comme produit toxique et ont émis des critiques en soulignant les lacunes dans l’évaluation des risques environnementaux et le problème des données manquantes.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie Canis lupus i jego statusu gatunku chronionego  
- P8_DCL(2016)0127 - Wygasła  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU  
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 15 - 13-03-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie znaczenia wyspecjalizowanego kształcenia technicznego ludzi młodych chcących pracować w sektorze pierwotnym  
- P8_DCL(2016)0121 - Wygasła  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Data otwarcia : 21-11-2016
Termin : 21-02-2017
Liczba sygnatariuszy : 25 - 22-02-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie walki z podrabianiem produktów w sektorze wina i napojów spirytusowych  
- P8_DCL(2016)0120 - Wygasła  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Data otwarcia : 21-11-2016
Termin : 21-02-2017
Liczba sygnatariuszy : 23 - 22-02-2017

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe