Joel HASSE FERREIRA : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 12-03-2005 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 12-03-2005 / 13-07-2009 : Partido Socialista (Portugalia)

Deputowani 

 • 11-04-2005 / 14-01-2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 14-04-2005 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Zastępstwo 

 • 13-04-2005 / 14-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 13-04-2005 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 13-04-2005 / 13-07-2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 20-06-2005 / 14-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Komisja śledcza do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ogłoszenia 2011 roku Europejskim Rokiem Wolontariatu  
- P6_DCL(2008)0030 - Przyjęta  
Marian HARKIN , Gisela KALLENBACH , Emmanouil ANGELAKAS , Mieczysław Edmund JANOWSKI , Joel HASSE FERREIRA  
Data otwarcia : 09-04-2008
Termin : 15-07-2008
Przyjęto : 02-09-2008
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2008)0389
Liczba sygnatariuszy : 454 - 10-07-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.