Alexandru ATHANASIU : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Obserwator
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Social Democrat (Rumunia)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Social Democrat (Rumunia)

Deputowani 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią

Zastępstwo 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią i do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Obserwator 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie utrzymania własności publicznej zabytkowego parku Bordei w Bukareszcie, zagrożonego projektem deweloperskim  
- P6_DCL(2007)0074 - Wygasła  
Cristian DUMITRESCU , Daciana Octavia SÂRBU , Alexandru ATHANASIU , Dan MIHALACHE , Radu PODGOREAN  
Data otwarcia : 03-09-2007
Termin : 03-12-2007
Liczba sygnatariuszy : 39 - 04-12-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie środków zwalczania przemocy wobec dzieci i młodzieży w instytucjach edukacyjnych  
- P6_DCL(2007)0046 - Wygasła  
Radu PODGOREAN , Daciana Octavia SÂRBU , Dan MIHALACHE , Alexandru ATHANASIU , Cristian DUMITRESCU  
Data otwarcia : 09-05-2007
Termin : 14-09-2007
Liczba sygnatariuszy : 60 - 14-09-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.