Per-Arne ARVIDSSON : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Moderata samlingspartiet (Szwecja)

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Czechy
 • 17-01-2002 / 23-10-2002 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Republika Czeska
 • 24-10-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kultury, Mlodziezy, Edukacji, Srodków Masowego Przekazu i Sportu
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej ds. Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Kultury, Młodzieży, Edukacji, Mediów i Sportu
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej do spraw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 23-10-2002 / 19-07-2004 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Report on the proposal for a European Parliament and Council directive amending for the 22nd time Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (phtalates) and amending Council Directive 88/378/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning the safety of toys - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0149/2000 -  
-
ENVI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)