Nicole THOMAS-MAURO : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 30-01-2001 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członkini
 • 31-01-2001 / 10-03-2003 : Niezrzeszeni
 • 11-03-2003 / 19-07-2004 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 22-11-2000 : Rassemblement pour la France (Francja)
 • 23-11-2000 / 16-06-2003 : Mouvement pour la France (Francja)
 • 17-06-2003 / 19-07-2004 : Union pour un Mouvement Populaire (Francja)

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Litwa
 • 04-10-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kobiet i Wyrównywania Szans
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Litwa

Zastępstwo 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia
 • 30-09-1999 / 30-01-2001 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Wegry
 • 17-01-2002 / 10-03-2003 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 06-02-2002 / 10-03-2003 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Węgry
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Tymczasowa Komisja do Spraw Zwiększenia Bezpieczeństwa na Morzu

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)