Danielle AUROI : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Wiceprzewodnicząca
 • 08-01-2002 / 19-07-2004 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Francja)

Wiceprzewodnicząca 

 • 07-02-2002 / 23-10-2002 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Czechy
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • 24-10-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku i rejonu Zatoki Perskiej

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kobiet i Wyrównywania Szans
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Report on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto in agricultural products and foodstuffs - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0392/2003 -  
-
AGRI 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)