Helle THORNING-SCHMIDT : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członkini

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Socialdemokratiet (Dania)

Wiceprzewodnicząca 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Lotwa
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Łotwa

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Zastępstwo 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
  • 13-12-2000 / 13-12-2000 : Tymczasowa Komisja ds. genetyki ludzkiej i innych nowych technologii współczesnej medycyny
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on the right of the European Parliament to determine the location of its seat EN  
- P5_DCL(2003)0009 - Wygasła  
Kathalijne Maria BUITENWEG , Andrew DUFF , Christopher HEATON-HARRIS , Michiel van HULTEN , Helle THORNING-SCHMIDT  
Data otwarcia : 02-06-2003
Termin : 02-09-2003
Liczba sygnatariuszy : 147 - 02-09-2003
Oświadczenie pisemne on a Statute for Members of the European Parliament EN  
- P5_DCL(2001)0009 - Wygasła  
Kathalijne Maria BUITENWEG , Christopher HEATON-HARRIS , Michiel van HULTEN , Lousewies van der LAAN , Helle THORNING-SCHMIDT  
Data otwarcia : 02-07-2001
Termin : 02-10-2001
Liczba sygnatariuszy : 50 - 02-10-2001