Teresa ALMEIDA GARRETT : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Social Democrata (Portugalia)

Deputowani 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Konstytucyjnych
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z panstwami Ameryki Poludniowej i MERCOSUR
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Południowej i MERCOSUR-em

Zastępstwo 

  • 04-11-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rozwoju i Wspólpracy
  • 17-01-2002 / 05-06-2002 : Komisja Polityki Regionalnej, Transportu i Turystyki
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Wolności i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Report on the Communication from the Commission entitled "The operating framework for the European Regulatory Agencies" - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0471/2003 -  
-
AFCO 
Report on the amendment of Article 3 of the Statute of the European Ombudsman - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0240/2001 -  
-
AFCO 
Report on the modification of Parliament's decision of 9 March 1994 on the regulations governing performance of the Ombudsman's duties - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0293/2000 -  
-
AFCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Proposition de résolution (article 50) Sur la situation en ANGOLA FR  
- B5-0405/2002  

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)