Jeffrey TITFORD : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Niepodległość/Demokracja - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : UK Independence Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kontroli Budżetowej
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.