Michiel van HULTEN : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partij van de Arbeid (Holandia)

Deputowani 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kontroli Budzetu
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Kontroli Budżetowej

Zastępstwo 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rybolówstwa
  • 06-09-2001 / 14-01-2002 : Komisja ds. Kwestii Prawnych i Rynku Wewnetrznego
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rybołówstwa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Report concerning discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union of the 2002 financial year - Section I - European Parliament - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0218/2004 -  
-
CONT 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on the Aids epidemic and Vatican advice on condoms EN  
- P5_DCL(2003)0029 - Wygasła  
Chris DAVIES , Johanna L.A. BOOGERD-QUAAK , Marco CAPPATO , Anna KARAMANOU , Michiel van HULTEN  
Data otwarcia : 26-11-2003
Termin : 26-02-2004
Liczba sygnatariuszy : 73 - 26-02-2004
Oświadczenie pisemne on a democratic and free Iran EN  
- P5_DCL(2003)0014 - Wygasła  
Marco CAPPATO , Paulo CASACA , Carlo FATUZZO , Ulla Margrethe SANDBÆK , Michiel van HULTEN  
Data otwarcia : 13-06-2003
Termin : 13-09-2003
Liczba sygnatariuszy : 21 - 13-09-2003
Oświadczenie pisemne on the right of the European Parliament to determine the location of its seat EN  
- P5_DCL(2003)0009 - Wygasła  
Kathalijne Maria BUITENWEG , Andrew DUFF , Christopher HEATON-HARRIS , Michiel van HULTEN , Helle THORNING-SCHMIDT  
Data otwarcia : 02-06-2003
Termin : 02-09-2003
Liczba sygnatariuszy : 147 - 02-09-2003