Rapisardo ANTINUCCI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 17-06-2008 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 17-06-2008 / 18-06-2008 : Uniti nell'Ulivo (Włochy)
  • 19-06-2008 / 13-07-2009 : Partito Socialista (Włochy)

Deputowani 

  • 07-07-2008 / 13-07-2009 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Zastępstwo 

  • 04-07-2008 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego

all-activities 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.