Charles GOERENS : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Spraw Konstytucyjnych 

Członek 

Komisja Rozwoju 
Podkomisja Praw Człowieka 
Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM–UE 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego 

Ostatnie prace 

OPINION on the implementation of the common security and defence policy – annual report 2018 EN  
- AFCO_AD(2019)643103 -  
-
AFCO 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt