Jeroen LENAERS : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 ... : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 ... : Christen Democratisch Appèl (Holandia)

Wiceprzewodniczący 

  • 26-09-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku

Deputowani 

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
  • 02-07-2019 ... : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 ... : Komisja Kontroli Budżetowej
  • 02-07-2019 ... : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
  • 11-02-2020 ... : Komisja Budżetowa

Kontakt