Jeroen LENAERS : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku 

Członek 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Budżetowa 
Komisja Kontroli Budżetowej 
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

Kontakt