Ioan Lucian HĂMBĂȘAN : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-03-2009 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 01-03-2009 / 13-07-2009 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunia)

Wiceprzewodniczący 

  • 16-03-2009 / 13-07-2009 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Deputowani 

  • 09-03-2009 / 15-03-2009 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
  • 09-03-2009 / 13-07-2009 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • 09-03-2009 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Zastępstwo 

  • 04-03-2009 / 13-07-2009 : Podkomisja Praw Człowieka
  • 04-03-2009 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.