Rafał TRZASKOWSKI : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 02-02-2012 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 03-02-2012 / 02-12-2013 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 02-12-2013 : Platforma Obywatelska (Polska)

Wiceprzewodniczący 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 16-09-2009 / 02-12-2013 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 19-01-2012 / 02-12-2013 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 16-09-2009 / 02-12-2013 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia
 • 29-09-2009 / 02-12-2013 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 19-01-2012 / 02-12-2013 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego  
- IMCO_AD(2012)489694 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie wstępnego sprawozdania w celu pozytywnego zakończenia procedury zatwierdzania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020  
- AFCO_AD(2012)497813 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie wniosku Chorwacji o przystąpienie do Unii Europejskiej  
- AFCO_AD(2011)473821 -  
-
AFCO 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie sprawozdania pt. „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej”.  
- AFCO_AD(2012)496288 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa  
- AFCO_AD(2011)472292 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie 27. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa UE (za rok 2009)  
- IMCO_AD(2011)460949 -  
-
IMCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe