Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA : Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Znaczenie pamięci o przeszłości Europy dla jej przyszłości (RC-B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019)  
 

Historia uczy nas, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Druga wojna światowa i niemieckie obozy zagłady są przykładem, do czego może prowadzić opętanie człowieka przez nienawiść. Nie wolno zapominać, że człowiek ten, Adolf Hitler, został wybrany przez naród niemiecki w demokratycznych wyborach i dochodził do władzy absolutnej przez propagowanie postaw nacjonalistycznych i ksenofobicznych, ale też przez powolne zmiany przepisów prawa i reformy.
Z bolesnej historii musimy wyciągnąć naukę na przyszłość. Brak reakcji na nietolerancję, nienawiść w przeszłości zaowocował Holokaustem i wybuchem najkrwawszego konfliktu zbrojnego i masowych mordach na Polakach, Żydach i innych narodach. Pamiętając o ofiarach, o tych wszystkich, którzy stracili życie w walce o wolność i niepodległość, zróbmy wszystko, aby to, co miało miejsce 80 lat temu, nigdy się nie powtórzyło. Jesteśmy to winni wszystkim ofiarom. Reagujmy, gdy widzimy zło, hejt – też w internecie – i dyskryminację w każdym wymiarze.

Kontakt