• Sophie   AUCONIE  

Sophie AUCONIE : Projekt(-y) rezolucji - Siódma kadencja Parlamentu 

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143