Roberto GUALTIERI : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Partito Democratico (Włochy)

Przewodniczący 

  • 10-07-2019 / 05-09-2019 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Deputowani 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii
  • 10-07-2019 / 05-09-2019 : Konferencja Przewodniczących Komisji

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Komisja Prawna
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie w sprawie właściwego zachowania