John Stuart AGNEW : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członek
  • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niezrzeszeni
  • 20-10-2014 / 15-01-2019 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członek
  • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Grupa Europa Narodów i Wolności - Członek

Partie krajowe 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : United Kingdom Independence Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Zastępstwo 

  • 14-12-2018 / 15-01-2019 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe