Magdi Cristiano ALLAM : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 13-12-2011 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 14-12-2011 / 26-01-2012 : Europa Wolności i Demokracji - Wiceprzewodniczący/Członek prezydium
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Europa Wolności i Demokracji - Wiceprzewodniczący/Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 01-06-2010 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Włochy)
 • 02-06-2010 / 30-06-2014 : "Io amo l'Italia" (Włochy)

Wiceprzewodniczący 

 • 17-09-2009 / 24-04-2012 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 25-04-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 31-01-2012 / 28-03-2012 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

all-activities 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony prawa małoletnich dzieci do utrzymywania głębokiej więzi z obojgiem rodziców, również w przypadku, gdy rodzice żyją w prawnej separacji lub rozwiedli się  
- P7_DCL(2013)0019 - Wygasła  
Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ  
Data otwarcia : 21-10-2013
Termin : 21-01-2014
Liczba sygnatariuszy : 54 - 23-01-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie walki z cukrzycą ciążową  
- P7_DCL(2013)0010 - Wygasła  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Data otwarcia : 09-09-2013
Termin : 09-12-2013
Liczba sygnatariuszy : 65 - 10-12-2013
Oświadczenie pisemne w sprawie odstąpienia od euro i powrotu do walut krajowych  
- P7_DCL(2012)0015 - Wygasła  
Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI  
Data otwarcia : 12-03-2012
Termin : 14-06-2012
Liczba sygnatariuszy : 28 - 14-06-2012

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe