Sonia ALFANO : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Włochy)

Przewodnicząca 

 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 28-03-2012 / 17-04-2012 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy
 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 19-04-2012 / 30-06-2014 : Komisja Petycji

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 19-01-2012 / 18-04-2012 : Komisja Petycji
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kontroli Budżetowej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie natychmiastowego zaprzestania tortur i maltretowania chartów w Europie  
- P7_DCL(2013)0006 - Wygasła  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 221 - 15-07-2013
Oświadczenie pisemne w sprawie stosowania bezzałogowych statków powietrznych do zabójstw celowanych  
- P7_DCL(2012)0002 - Wygasła  
Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES  
Data otwarcia : 16-01-2012
Termin : 20-04-2012
Liczba sygnatariuszy : 95 - 20-04-2012
Oświadczenie pisemne w sprawie europejskiego programu oczyszczania rzek i stref przybrzeżnych zanieczyszczonych polichlorowanymi bifenylami (PCB)  
- P7_DCL(2012)0001 - Wygasła  
Dominique VLASTO , Sonia ALFANO , Raül ROMEVA i RUEDA , Marc TARABELLA  
Data otwarcia : 16-01-2012
Termin : 20-04-2012
Liczba sygnatariuszy : 151 - 20-04-2012

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe