Pino ARLACCHI : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 17-11-2010 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek
 • 18-11-2010 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 17-11-2010 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Włochy)
 • 18-11-2010 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Włochy)

Wiceprzewodniczący 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podkomisja Praw Człowieka

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 17-11-2010 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 16-09-2009 / 17-11-2010 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 27-01-2011 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru  
- DEVE_AD(2012)489441 -  
-
DEVE 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie kontroli budżetowej pomocy finansowej UE dla Afganistanu  
- AFET_AD(2011)472239 -  
-
AFET 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe