Charalampos ANGOURAKIS : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-10-2009 / 12-05-2014 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek

Partie krajowe 

  • 14-10-2009 / 12-05-2014 : Communist Party of Greece (Grecja)

Wiceprzewodniczący 

  • 20-01-2010 / 12-05-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami

Deputowani 

  • 11-11-2009 / 19-01-2010 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
  • 11-11-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 19-01-2012 / 12-05-2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Zastępstwo 

  • 04-11-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 19-01-2012 / 12-05-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 31-01-2013 / 12-05-2014 : Komisja Petycji

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie przyszłości regionalnych portów lotniczych i usług lotniczych w UE  
- REGI_AD(2012)478364 -  
-
REGI 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe