Tim AKER : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członek
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niezrzeszeni
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członek

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 05-12-2018 : United Kingdom Independence Party (Wielka Brytania)
 • 06-12-2018 / 11-02-2019 : Thurrock Independents (Wielka Brytania)
 • 12-02-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Petycji
 • 12-09-2016 / 18-01-2017 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Zastępstwo 

 • 10-06-2015 / 28-08-2016 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 30-08-2017 / 01-07-2019 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 

. – I abstained on this legislative report. Whilst I fully support – and want – visa-free access to the EU for UK nationals after we withdraw from the EU, alterations to the text by the European Council made this report impossible to support. The reason is that, without a mandate from Parliament, the Council added text to state that Gibraltar is a ʻcolonyʼ of the British Crown. This is not only factually incorrect, as Gibraltar is designated as a British Overseas Territory, but is also highly insulting to its people, who have, in two referendums, overwhelmingly voted to remain British. I also strongly objected to the procedures employed by the institutions to instigate this change, which included unjustly removing a British rapporteur from the report and refusing to allow a full debate or amendments to be tabled. For these reasons, and whilst I would have liked to support the report, I abstained.

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EN  
 

. – I voted against this legislation. Employment policies should be left entirely to the Member States. There is no need for EU involvement and this is a gross violation of the internal policies of the Member States.

Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) EN  
 

. – I voted against this report as it is part of the mobility package. The mobility package has been rushed through committee and is in no way ready, and should not have been presented to Plenary.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe