Daniel FREUND : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru control bugetar 
Comisia pentru afaceri constituționale 

Membru supleant 

Comisia pentru transport și turism 
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru 
Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) 

Activităţi recente 

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate aferent exercițiului financiar 2018  
- TRAN_AD(2020)642920 -  
-
TRAN 
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2018  
- TRAN_AD(2020)642922 -  
-
TRAN 
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 

Contact