Martina ANDERSON : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 12-06-2012 / 08-07-2012 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Membră
  • 09-07-2012 / 30-06-2014 : Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică - Membră a Biroului

Partide naţionale 

  • 12-06-2012 / 30-06-2014 : Sinn Féin (Regatul Unit)

Membru 

  • 02-07-2012 / 30-06-2013 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Croația
  • 02-07-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud

Membru supleant 

  • 20-06-2012 / 04-12-2012 : Comisia pentru petiții
  • 20-06-2012 / 04-12-2012 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
  • 20-06-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru dezvoltare regională
  • 20-06-2012 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Strategiei UE pentru tineret 2010-2012  
- REGI_AD(2013)510632 -  
-
REGI 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la marca de calitate regională: cele mai bune practici în economia rurală  
- REGI_AD(2013)516946 -  
-
REGI 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată]  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Întrebări adresate BCE, referitoare la MUS și MUR 
Deputații pot să-i adreseze BCE întrebări cu solicitare de răspuns scris sau întrebări privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Aceste întrebări sunt transmise inițial președintelui comisiei competente. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Răspunsuri le întrebările adresate BCE, referitoare la MUS și MUR 
Răspunsul la întrebările deputaților adresate BCE sau privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la drepturile persoanelor cu handicap  
- P7_DCL(2014)0008 - Caducă  
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ , Marisa MATIAS , Antolín SÁNCHEZ PRESEDO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Mark DEMESMAEKER , Jill EVANS , François ALFONSI , Martina ANDERSON , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Nikos CHRYSOGELOS  
Data deschiderii : 16-01-2014
Data limită : 16-04-2014
Numărul de semnatari : 142 - 17-04-2014

Declarații 

Declaraţie de interes financiar