Laura FERRARA : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Membru supleant 

Comisia pentru transport și turism 
Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă 

Contact