Nathan GILL : a 9-a legislatură 

Grupuri politice 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Deputați neafiliați

Partide naţionale 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Regatul Unit)

Membru 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Comisia pentru afaceri externe
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Subcomisia pentru drepturile omului
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE privind Polonia și Ungaria (B9-0032/2020) EN  
 

The Brexit Party voted against this non-legislative resolution. Principally, The Brexit Party oppose the EU’s infringement proceedings against any sovereign nation. We believe that the governments of these nations, who were democratically elected unlike many EU lawmakers, have the right to enact the policies that they have elected on. For these reasons, we voted against calls for further hearings with Poland and Hungary.

Activitățile Ombudsmanului European în 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EN  
 

Brexit Party MEPs voted to abstain on this non-legislative, non-binding report. The European Ombudsman has done a decent job on investigating issues within the Commission and EU institutions. The report praises the Ombudsman and rightly calls for more transparency within the EU structure.

Protocol la Acordul dintre Uniunea Europeană, Islanda și Norvegia privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-un stat membru, în Islanda sau în Norvegia în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) EN  
 

. ‒ The Brexit Party have voted to abstain on this legislative report. Whilst we support the principle of cooperation with neighboring countries, particularly when this concerns combatting serious crime and terrorism, we cannot support this being facilitated via the EU. As we believe these agreements should be conducted bilaterally, we abstained on this report.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Declaraţii de participare a deputaţilor, în urma unei invitaţii, la evenimente organizate de terţi 

Declarație de bună conduită