Ramona STRUGARIU : Prima pagină 

Vicepreședintă 

Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova 

Membră 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest 

Membru supleant 

Comisia pentru control bugetar 
Comisia pentru petiții 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia 

Activităţi recente 

Contact