Alex AGIUS SALIBA : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 
Comisia pentru petiții 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

Membru supleant 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Delegația pentru relațiile cu Palestina 

Activităţi recente 

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2018 EN  
- EMPL_AD(2020)642927 -  
-
EMPL 
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) for the financial year 2018 EN  
- EMPL_AD(2020)642929 -  
-
EMPL 
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 

Contact