Dan-Ştefan MOTREANU : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Membru supleant 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Comisia pentru cultură și educație 
Delegația pentru relațiile cu Japonia 

Activităţi recente 

Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice (COP25) (B9-0174/2019) EN  
 
Explicații scrise ale votului 
Acordul UE-Ucraina de modificare a preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre prevăzute de Acordul de asociere UE-Ucraina (C9-0105/2019) EN  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact