Dan-Ştefan MOTREANU : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Membru supleant 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Delegația pentru relațiile cu Japonia 

Contact