Gheorghe FALCĂ : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru transport și turism 
Comisia pentru petiții 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Membru supleant 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia 
Delegația pentru relațiile cu Bosnia-Herțegovina și Kosovo 

Activităţi recente 

Contact