Cristian TERHEŞ : Prima pagină 

Vicepreședinte 

Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest 

Membru 

Comisia pentru transport și turism 
Comisia pentru petiții 
Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova 

Membru supleant 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia 
Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia 

Activităţi recente 

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020  
- LIBE_AD(2019)639622 -  
-
LIBE 
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 

Contact