Claire FOX : a 9-a legislatură 

Grupuri politice 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Deputați neafiliați

Partide naţionale 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Regatul Unit)

Membru 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Comisia pentru cultură și educație
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru supleant 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegația pentru relațiile cu Belarus

Principalele activități parlamentare 

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Activitățile Ombudsmanului European în 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EN  
 

Brexit Party MEPs voted abstained on this non-legislative, non-binding report. The European Ombudsman has done a decent job on investigating issues within the Commission and EU institutions. The report praises the Ombudsman and lightly calls for more transparency with the EU structure.

Protocol la Acordul dintre Uniunea Europeană, Islanda și Norvegia privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-un stat membru, în Islanda sau în Norvegia în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) EN  
 

The Brexit Party have voted to abstain on this legislative report. Whilst we support the principle of cooperation with neighboring countries, particularly when this concerns combatting serious crime and terrorism, we cannot support this being facilitated via the EU. As we believe these agreements should be conducted bilaterally, we abstained on this report.

Acordul între Uniunea Europeană și China privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) EN  
 

The Brexit Party have voted to abstain on this legislative report. Whilst we support the principle of cooperation with neighbouring countries, particularly when this concerns combatting serious crime and terrorism, we cannot support this being facilitated via the EU. As we believe these agreements should be conducted bilaterally, we abstained on this report.

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Declarație de bună conduită