Henrik OVERGAARD NIELSEN : a 9-a legislatură 

Grupuri politice 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Deputați neafiliați

Partide naţionale 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Regatul Unit)

Membru 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Comisia pentru bugete
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru supleant 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud

Principalele activități parlamentare 

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE privind Polonia și Ungaria (B9-0032/2020) EN  
 

The Brexit Party voted against this non-legislative resolution. Principally, The Brexit Party oppose the EU’s infringement proceedings against any sovereign nation. We believe that the governments of these nations, who were democratically elected unlike many EU lawmakers, have the right to enact the policies that they have elected on. For these reasons, we voted against calls for further hearings with Poland and Hungary.

Protocol la Acordul dintre Uniunea Europeană, Islanda și Norvegia privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-un stat membru, în Islanda sau în Norvegia în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) EN  
 

The Brexit Party have voted to abstain on this legislative report. Whilst we support the principle of cooperation with neighboring countries, particularly when this concerns combatting serious crime and terrorism, we cannot support this being facilitated via the EU. As we believe these agreements should be conducted bilaterally, we abstained on this report.

Acordul între Uniunea Europeană și China privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) EN  
 

Brexit Party MEPs have abstained on this consent vote. This is a technical amendment to bring the agreement into line with EU rules, and therefore we felt it most appropriate to abstain.

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Declarație de bună conduită