Frances FITZGERALD : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen 
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză 

Membru supleant 

Comisia pentru dezvoltare 
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite 

Activităţi recente 

Contact