Rovana PLUMB : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Comisia pentru dezvoltare regională 
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

Activităţi recente 

Urgența climatică și de mediu (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019)  
 
Explicații scrise ale votului 
Aderarea UE la Convenția de la Istanbul și alte măsuri de combatere a violenței bazate pe gen (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) EN  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact