• Iuliu   WINKLER  

Iuliu WINKLER : Avize în calitate de raportor pentru aviz - a şaptea legislatură 

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile): competitivitate și oportunități de afaceri  
- INTA_AD(2012)485930 -  
-
INTA 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II)  
- INTA_AD(2012)486196 -  
-
INTA 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) 2014 - 2020  
- INTA_AD(2012)483733 -  
-
INTA