Raffaele FITTO : Prima pagină 

Membru 

BCPR  
Conferința președinților 
Comisia pentru control bugetar 
Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Comisia pentru dezvoltare regională 
Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală 
Delegația pentru relațiile cu India 
Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri externe 

Contact