Andrey NOVAKOV : Domov 

Član 

Odbor za proračun 
Odbor za regionalni razvoj 
Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Albanija 

Namestnik 

Odbor za proračunski nadzor 
Odbor za promet in turizem 
Delegacija za odnose z Izraelom 

Nedavne dejavnosti 

Ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV (A9-0047/2019 - Lídia Pereira) BG  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt