Amelia ANDERSDOTTER : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze - Članica

Nacionalne stranke  

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Piratpartiet (Švedska)

Poslanci 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose s Korejskim polotokom
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Namestnica 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za mednarodno trgovino
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za proračunski nadzor
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z državami Andske skupnosti

all-activities 

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o strategiji digitalne svobode v zunanji politiki EU  
- INTA_AD(2012)492658 -  
-
INTA 
MNENJE o osnutku sklepa Sveta o podpisu trgovinskega sporazuma za boj proti ponarejanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami, Avstralijo, Kanado, Japonsko, Republiko Korejo, Združenimi mehiškimi državami, Kraljevino Maroko, Novo Zelandijo, Republiko Singapur, Švicarsko konfederacijo in Združenimi državami Amerike  
- ITRE_AD(2012)483518 -  
-
ITRE 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za uvedbo avtomobilskega sistema eCall in spremembi Direktive 2007/46/ES  
- ITRE_AD(2014)522901 -  
-
ITRE 
MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za zagotavljanje visoke skupne ravni varnosti omrežij in informacij v Uniji  
- ITRE_AD(2013)519596 -  
-
ITRE 
MNENJE o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi medobratovalne vseevropske storitve eCall  
- ITRE_AD(2013)519838 -  
-
ITRE 

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o spodbujanju socialne vključenosti in boju proti vsem oblikam diskriminacije na trgu dela  
- P7_DCL(2014)0009 - Zastarano  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Datum predložitve : 16-01-2014
Pretek roka : 16-04-2014
Število podpisnikov : 75 - 17-04-2014
Pisna izjava o zaščiti otrok in njihovih pravic v okviru internetnega imenskega prostora, ki jim je namenjen  
- P7_DCL(2013)0014 - Zastarano  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Datum predložitve : 09-09-2013
Pretek roka : 09-12-2013
Število podpisnikov : 230 - 10-12-2013

Izjave 

Izjava o finančnih interesih