Claudette ABELA BALDACCHINO : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Članica

Nacionalne stranke  

  • 25-04-2013 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Poslanci 

  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
  • 21-05-2013 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo

Namestnica 

  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Odbor za proračun
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Albanijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro in Kosovom
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje
  • 17-05-2013 / 30-06-2014 : Delegacija v skupni parlamentarni skupščini Euronest
  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o boju proti visokim stopnjam nenalezljivih bolezni na otokih  
- P7_DCL(2014)0002 - Zastarano  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Datum predložitve : 13-01-2014
Pretek roka : 13-04-2014
Število podpisnikov : 61 - 14-04-2014
Pisna izjava o boju proti raku prostate v Evropski uniji  
- P7_DCL(2014)0001 - Zastarano  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Datum predložitve : 13-01-2014
Pretek roka : 13-04-2014
Število podpisnikov : 162 - 14-04-2014

Izjave 

Izjava o finančnih interesih