Marie-Christine ARNAUTU : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Samostojni poslanci
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Skupina Evrope narodov in svobode - Članica

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Front national (Francija)
 • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Francija)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za promet in turizem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Mehika
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet in turizem

Namestnica 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegacija za odnose s Kanado
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Preiskovalni odbor za meritve emisij v avtomobilskem sektorju
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 28-08-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zunanje zadeve

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi ohranitve obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021  
- TRAN_AD(2017)604687 -  
-
TRAN 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport (A8-0111/2019 - Milan Zver) FR  
 

La mobilité des étudiants est une bonne chose, mais le cadre de ce programme est trop large à mes yeux et je regrette le quasi triplement du budget. Je considère au contraire que le programme gagnerait en efficacité en se concentrant sur un nombre restreint d’objectifs plutôt que de devenir un programme fourre-tout, conduisant jusqu’à une utilisation des fonds à destination des migrants par exemple, ce qui est un dévoiement scandaleux du programme Erasmus.
Pour toutes ces raisons, je me suis abstenue.

Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) FR  
 

L’idée sous-jacente à ce texte, à savoir d’orienter les investissements de l’UE vers des activités durables est intéressante, mais il ressort de la lecture une multiplication de procédures qui rendent la disposition quasi inapplicable. Aussi je ne peux y souscrire et j'ai voté contre.

Sklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) FR  
 

Ce rapport vise à renforcer encore davantage les pouvoirs de l’UE dans le domaine militaire alors que celui-ci devrait rester de la compétence des États Membres. J’ai donc voté contre.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Osebni predlogi resolucij  
Predlog resolucije v zvezi z zadevo v okviru dejavnosti Evropske unije lahko vloži vsak poslanec. Dopustni predlogi se posredujejo pristojnemu odboru, ki odloči, kateri postopek bo uporabil. Člen 143

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o plodovi vinski mušici (Drosophila suzukii)  
- P8_DCL(2016)0134 - Zastarano  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Datum predložitve : 12-12-2016
Pretek roka : 12-03-2017
Število podpisnikov : 16 - 13-03-2017
Pisna izjava o pušpanovi vešči (Cydalima perspectalis)  
- P8_DCL(2016)0131 - Zastarano  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Datum predložitve : 12-12-2016
Pretek roka : 12-03-2017
Število podpisnikov : 16 - 13-03-2017
Pisna izjava o statusu zaščitene vrste Canis lupus  
- P8_DCL(2016)0127 - Zastarano  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU  
Datum predložitve : 12-12-2016
Pretek roka : 12-03-2017
Število podpisnikov : 15 - 13-03-2017

Izjave 

Izjava o finančnih interesih