• Alfred   SANT  

Alfred SANT : Pisne izjave (do 16. januarja 2017) - 8. zakonodajno obdobje 

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o podpiranju pobude Odisej za ponoven zagon Evropske prostovoljske službe  
- P8_DCL(2016)0105 - Zastarano  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Datum predložitve : 03-10-2016
Pretek roka : 03-01-2017
Število podpisnikov : 91 - 04-01-2017
Pisna izjava o „ribji vojni” in varnosti ribičev  
- P8_DCL(2016)0092 - Zastarano  
Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Neoklis SYLIKIOTIS , Nicola CAPUTO , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Takis HADJIGEORGIOU , Theodoros ZAGORAKIS , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN  
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 38 - 13-12-2016
Pisna izjava o ureditvi širokopasovnih povezav  
- P8_DCL(2016)0091 - Zastarano  
Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Stefano MAULLU , Salvatore CICU , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Takis HADJIGEORGIOU , Theodoros ZAGORAKIS , Eric ANDRIEU , Patricija ŠULIN  
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 63 - 13-12-2016
Pisna izjava o potencialu digitalnih tehnologij za izboljšanje in širjenje dostopa do znanja  
- P8_DCL(2016)0085 - Zastarano  
Andrea COZZOLINO , Catherine STIHLER , Nicola DANTI , Antanas GUOGA , Lambert van NISTELROOIJ , Sergio Gaetano COFFERATI , Massimiliano SALINI , Marisa MATIAS , Michela GIUFFRIDA , Alfred SANT  
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 81 - 13-12-2016
Pisna izjava o prekomerni uporabi antibiotikov  
- P8_DCL(2016)0081 - Zastarano  
Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO  
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 95 - 13-12-2016
Pisna izjava o strategiji EU za brezdomstvo  
- P8_DCL(2016)0052 - Zastarano  
Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD  
Datum predložitve : 27-04-2016
Pretek roka : 27-07-2016
Število podpisnikov : 310 - 28-07-2016
Pisna izjava o spretnostih in znanjih ter kompetencah v turistični industriji  
- P8_DCL(2016)0039 - Zastarano  
Claudia ȚAPARDEL , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Igor ŠOLTES , Alfred SANT , Antonio TAJANI , Patricija ŠULIN , Merja KYLLÖNEN , Emilian PAVEL , István UJHELYI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Renaud MUSELIER , Silvia COSTA , David BORRELLI  
Datum predložitve : 27-04-2016
Pretek roka : 27-07-2016
Število podpisnikov : 72 - 27-07-2016
Pisna izjava o obravnavanju debelosti kot kronične bolezni  
- P8_DCL(2016)0037 - Zastarano  
Alfred SANT , Enrico GASBARRA , Marc TARABELLA , Fabio Massimo CASTALDO , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ivan JAKOVČIĆ , Edward CZESAK , Ángela VALLINA  
Datum predložitve : 11-04-2016
Pretek roka : 11-07-2016
Število podpisnikov : 144 - 12-07-2016
Pisna izjava o varstvu Unescovih območij svetovne dediščine v Evropi  
- P8_DCL(2015)0050 - Zastarano  
Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Ivan JAKOVČIĆ , Enrico GASBARRA , Marco ZULLO , Igor ŠOLTES , István UJHELYI , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Marlene MIZZI , Alfred SANT  
Datum predložitve : 16-09-2015
Pretek roka : 16-12-2015
Število podpisnikov : 76 - 17-12-2015