Marco AFFRONTE : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina Evropa svobode in neposredne demokracije - Član
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Samostojni poslanci
 • 20-10-2014 / 10-01-2017 : Skupina Evropa svobode in neposredne demokracije - Član
 • 11-01-2017 / 01-07-2019 : Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze - Član

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 10-01-2017 : Movimento 5 Stelle (Italija)
 • 11-01-2017 / 25-02-2019 : Independent (Italija)
 • 26-02-2019 / 01-07-2019 : Federazione dei Verdi (Italija)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ribištvo
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Albanija
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ribištvo

Namestnik 

 • 10-07-2014 / 10-01-2017 : Odbor za peticije
 • 14-07-2014 / 11-05-2015 : Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Črna gora
 • 17-11-2014 / 10-01-2017 : Delegacija za odnose s Federativno republiko Brazilijo

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o strategiji EU za jadransko-jonsko regijo  
- ENVI_AD(2015)557240 -  
-
ENVI 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi ribolova z visečimi mrežami, spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 812/2014, (ES) št. 2187/2005 in (ES) št. 1967/2006 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 894/97  
- ENVI_AD(2015)539866 -  
-
ENVI 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
MNENJE o vlogi regij in mest EU pri izvajanju pariškega sporazuma o podnebnih spremembah (COP 21)  
- ENVI_AD(2017)607983 -  
-
ENVI 

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti 

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje 
Poslanci lahko postavijo vprašanja za pisni odgovor za ECB ter vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Ta vprašanja se najprej predložijo predsedniku pristojnega odbora. Člen 140, člen 141, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o ponovnem razmisleku glede gradnje nove hitre železniške povezave med Lyonom in Torinom  
- P8_DCL(2016)0111 - Zastarano  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Datum predložitve : 24-10-2016
Pretek roka : 24-01-2017
Število podpisnikov : 43 - 25-01-2017
Pisna izjava o mednarodnem kartiranju plavajočih zaplat odpadkov  
- P8_DCL(2016)0093 - Zastarano  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 86 - 13-12-2016
Pisna izjava o zmanjšanju onesnaženja z mikroplastiko  
- P8_DCL(2016)0006 - Zastarano  
Catherine BEARDER , Roberta METSOLA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Margrete AUKEN , Brian HAYES , Gerben-Jan GERBRANDY , Marco AFFRONTE , Linnéa ENGSTRÖM , Françoise GROSSETÊTE , José Inácio FARIA , Kathleen VAN BREMPT  
Datum predložitve : 01-02-2016
Pretek roka : 01-05-2016
Število podpisnikov : 340 - 02-05-2016

Izjave 

Izjava o finančnih interesih