Laura AGEA : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina Evropa svobode in neposredne demokracije - Članica
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Samostojni poslanci
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Skupina Evropa svobode in neposredne demokracije - Članica

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Italija)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 14-07-2014 / 14-09-2014 : Delegacija za odnose z vseafriškim parlamentom
 • 14-07-2014 / 19-10-2014 : Delegacija pri parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegacija za odnose s Palestino
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose s Palestino

Namestnica 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za peticije
 • 10-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacija za odnose z Izraelom
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose s Kanado
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje
 • 17-11-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri parlamentarnem partnerskem odboru EU-Armenija, pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Azerbajdžan ter pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Gruzija
 • 19-02-2016 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za proračunski nadzor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za peticije

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije  
- LIBE_AD(2016)578563 -  
-
LIBE 
MNENJE o izkoriščanju potenciala raziskav in inovacij v modrem gospodarstvu za ustvarjanje delovnih mest in rasti  
- EMPL_AD(2015)552096 -  
-
EMPL 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o osebni zaščitni opremi  
- EMPL_AD(2015)544202 -  
-
EMPL 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o statutu za socialna in solidarnostna podjetja  
- EMPL_AD(2018)615243 -  
-
EMPL 
MNENJE o posodobitvi izobraževanja v Evropski uniji  
- EMPL_AD(2018)618003 -  
-
EMPL 
MNENJE o legitimnih ukrepih za zaščito žvižgačev, ki z razkrivanjem zaupnih informacij podjetij in javnih organov delujejo v javnem interesu  
- EMPL_AD(2017)601037 -  
-
EMPL 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Večje interpelacije 
Večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Evropskega parlamenta. Člen 139, Priloga III

Druge parlamentarne dejavnosti 

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje 
Poslanci lahko postavijo vprašanja za pisni odgovor za ECB ter vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Ta vprašanja se najprej predložijo predsedniku pristojnega odbora. Člen 140, člen 141, Priloga III

Odgovori na vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje 
Odgovori na vprašanja poslancev za ECB in vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Člen 140, člen 141, Priloga III

Osebni predlogi resolucij  
Predlog resolucije v zvezi z zadevo v okviru dejavnosti Evropske unije lahko vloži vsak poslanec. Dopustni predlogi se posredujejo pristojnemu odboru, ki odloči, kateri postopek bo uporabil. Člen 143

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o ponovnem razmisleku glede gradnje nove hitre železniške povezave med Lyonom in Torinom  
- P8_DCL(2016)0111 - Zastarano  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Datum predložitve : 24-10-2016
Pretek roka : 24-01-2017
Število podpisnikov : 43 - 25-01-2017
Pisna izjava o obdavčitvi ženskih sanitarnih izdelkov, na primer tamponov  
- P8_DCL(2016)0089 - Zastarano  
Karima DELLI , Linnéa ENGSTRÖM , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Molly SCOTT CATO , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest URTASUN , Monika VANA , Ángela VALLINA , Merja KYLLÖNEN , Laura AGEA , Fabio Massimo CASTALDO , Marisa MATIAS , Eleonora EVI , Anneliese DODDS  
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 109 - 13-12-2016
Pisna izjava o potrebi po posebnem naložbenem načrtu za podregije z visokimi stopnjami brezposelnosti  
- P8_DCL(2016)0079 - Zastarano  
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK  
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 155 - 13-12-2016

Izjave 

Izjava o finančnih interesih