Maria NOICHL : Domov 

Članica 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU 
Delegacija pri parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje 

Namestnica 

Pododbor za človekove pravice 
Delegacija za odnose z Južno Afriko 

Nedavne dejavnosti 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2020 – vsi oddelki (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) DE  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt