Jonathan ARNOTT : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina Evropa svobode in neposredne demokracije - Član
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Samostojni poslanci
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Skupina Evropa svobode in neposredne demokracije - Član

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 18-01-2018 : United Kingdom Independence Party (Združeno kraljestvo)
 • 19-01-2018 / 16-04-2019 : Independent (Združeno kraljestvo)
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Združeno kraljestvo)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za proračun
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za proračunski nadzor
 • 19-01-2017 / 04-02-2018 : Odbor za proračun
 • 19-01-2017 / 04-02-2018 : Odbor za proračunski nadzor
 • 14-01-2019 / 01-07-2019 : Odbor za proračun

Namestnik 

 • 17-12-2018 / 01-07-2019 : Odbor za ustavne zadeve

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Sporazuma o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Dansko (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

I do not support the role of Eurojust and therefore felt it appropriate to vote against this proposal.

Koordinacija sistemov socialne varnosti (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 

As I oppose harmonisation, I cannot support the principle of coordination of social security systems across the EU. On the amendments, I sought to vote to minimise the scope, and then I voted against on the final vote.

Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 

I remain concerned by the nature of the European Union’s policies in regards to climate change. I still believe that they are not the right ones to achieve the stated aims, and therefore voted against.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Izjave o udeležbi poslancev na prireditvah, ki jih organizirajo tretje osebe