Annie SCHREIJER-PIERIK : Domov 

Članica 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 
Odbor za ribištvo 
Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU 

Namestnica 

Odbor za mednarodno trgovino 
Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija 

Nedavne dejavnosti 

Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: aktivne snovi, vključno z dimoksistrobinom in mankozebom (B9-0230/2019) NL  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam  
- PECH_AD(2019)641139 -  
-
PECH 
Mnenja v vlogi poročevalca v senci 

Kontakt